e-shop - topgarden - záhradné centrum Nitra

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános feltételek

A jelen általános szerződési feltételek azokra az ügyeletekre alkalmazandók, amelyeket az a jelen weblapon https://shop.topgarden.sk/ keresztül köttetnek a szolgáltató  által műkodtetett webáruházban.

A szolgáltató (eladó) neve Ladislav Farmadin - Topgarden, székhely: utca Slivková 15B, postai irányítószám 951 01, cím Nitrianske Hrnčiarovce,  Cégjegyszáma 369 31 241, Adószáma SK 1020099861, Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Nyitrai Kerületi Hivatal, cégjegyzékszáma 403-17113, elektronikus levelezési címe: shop@topgarden.sk, bankszámla: Oberbank: HU56 1840 0010 1000 0504 1117 0446  telefonszám: +421948282785

 

A szolgáltató adóalany. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA).

 

A jelen általános szerződési feltételek képezik az adásvételi szerződéskötés részét, egyfelől az Eladó (szolgáltató) és a Vevő (a jelen weblap használója) között.

Minden megkötott ügylet a Szlovák Köztársaság jogszabályaival összhangban kötettik meg.

Ha a fogyasztó a szerződő fél, a megkötott szerződéseket  a jelen kikötések és feltételek nem szabályozzák meg sem az 40/1964 torvény, sem az polgári törvénykönyv 250/2007 tőrvénye, a fogyasztóvédelmi tőrvény 102/2014 számú tőrvénye sem.

Az áruk (termékek) adásvétele, illetve a távollevők között kötött szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás, illetve az Eladó telephelyén kívül kötött szerződések, a 22/2004 számú törvény, az elektronikus üzletkötés

mind érvényes. Abban az esetben, ha szerződő fél adóalany, a szerződést nem szabályozák

e kikötések és feltételek , sem a 513/1991 törvény, jogszabályok gyújteménye módosítva.

 

 

Definíciók

 

A fogyasztói szerződés minden olyan szerződés, függetlenül a jogi formától, amelyet a Eladó a fogyasztóval (vevővel) kötött.

 

Az eladó (szolgáltató) az a személy, aki a fogyasztó szerződés megkötése és teljesítése során üzleti vagy szakmai tevékenysége, vagy a nevében vagy saját számlájára eljáró személy hatáskörébe tartozik.

 

A vevő (fogyasztó) - természetes személy, amely a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésénél nem jár el üzleti tevékenysége belül, foglalkoztatása vagy szakmálya körében.

Rendelés menete és az Adásvételi szerződés megkötése

 

A vevő a https://shop.topgarden.sk/ weboldal közzétett aktuális ajánlat alapján választja ki a terméket, majd a "kosár" gombra kattintva erősíti meg a kiválasztott termék végleges választását.

 

Amikor befejezte a vásárlást, az ügyfél kiválasztja a "kosár-t " , ellenőrzi annak tartalmát, és megy a  "Pénztár-ba", ahol kitölti a szükséges adatokat, hogy sikeresen befejezze a rendelést (cím, e-mail, fizetési mód, stb.)

 

Az ügyfél személyes átvételt választhat, vagy az árut kézbesítéskor fizetheti (utánvéttel).

 

A https://shop.topgarden.sk/ online oldalon keresztül végrehajtott megrendelések érvényesek,

 

A "rendelés elküldés" gombra kattintva a vevő beleegyezést tesz , hogy megismerkedett ezekkel az  általános feltételekkel, teljesen megértette a tartalmát és egyetért a tartalmával.

 

A felajálnot árut a szerződés megkötéshez a https://shop.topgarden.sk/honlapján találja a vevő, a szerződés a vevő megrendelés történő elküldésével és az eladó által megrendelés elfogadásával megkötik.

 

Az eladó által történő megrendelés elfogadását azonnal vissaigazolja a vevő által megadott e-mail címére , de a szerződés kötelezzetség alól az eladó mentesül.

 

A vevő megadott e-mail címére lesznek elküldve , ha szükséges a további információk a megrendeléssel kapcsolatban.

 

Az így megkötött szerződés nem változtatható meg egyoldalúan (az így megkötött szerződés cask a felek megállapodásával módosítható).

 

A szerződés megkötéséhez vezető egyes lépésekre vonatkozó információk a jelen Kikötések és Általános feltételek alapján keletkeznek, és a vevőnek mindig lehetősége van a megrendelés elküldése előtt ellenőrizni vagy kijavítani ezeket.

 

A szerződés Szlovák nyelven kötődik, ha az eladó vagy a vevő körülményei nem akadályozzák, kivéve, ha a szerződés egy más nyelven megköttetik, a mindkét fél számára érthető nyelv formában.

 

Árak

Az árak az egyes termékek értékét jelentik, beleértve a hozzáadottértéket -adó (ÁFA) és az összes többi adót. A fogyasztónak lehetősége nyílik megismerni azt az időszakot, amely alatt az eladó köteles az ajánlatát teljesíteni, beleértve a termék árát is.

 

Minden termék akciós ára érvényes amíg a készlet el nem fogy, hacsak egy adott terméknél nincs feltüntetve az ár másként.

A végső ár közvetlenül a megrendelés elküldése előtt a megrendelőlapon, az ÁFA vagy egyéb adók és díjak (csomagolás, postaköltség stb.) formájában van feltüntetve, amelyet a fogyasztónak meg kell fizetnie a termék vagy szolgáltatás megvásárlásáért.

 

Ezt az árat az eladó nem változtathatja meg egyoldalúan.

Fizetési feltételek (módok)

 

Fizetés utánvétellel - a vevő a megrendelés végösszegét a futárnak készpénzben a termék átvételekor (a szállítási díj 0 EUR) fizeti, vagy készpénzben – személyes átvétel (a készpénzes fizetés ára 0 EUR)

 

Szállítási feltételek

 

Az árukat közvetlenül a honlap üzemeltetője küldi el https://shop.topgarden.sk/, saját szállítóeszközön vagy szerződéses fuvarozókon keresztül.

 

Mivel a termékek szállítási határideje eltérő, minden terméken külön szerepel .

 

A szállítási ár mindig a kiszállított cím szerint (postai kód szerint) kerül kiszámításra, a szállítási díj itt található.

 

Az árukat legkésőbb két munkanappal a szállítási határidő előtt küldjük, a szállítástól számított 48 órán belül kézbesítik.

 

Az adó-okmányt (számlát) és a jótállási nyilatkozatot az árukkal együtt szállítják.

Személyes átvétel esetén személyesen kapja meg ezeket a dokumentumokat az áruval együtt.

 

Jótállás, jótállási nyilatkozat.

A jótállás időtartama 24 hónap, és a termék átvételétől számítják.

 

Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy az ahhoz mellékelt utasításon van megjelölve a határidő, a jótállás időtartama nem ér véget ezen időtartam lejárta előtt.

 

A vevő kérésére az eladó köteles a garanciát írásban (jótállási nyilatkozat) megadni.

 

Ha a termék jellege megengedi, elegendő a jótállási nyilatkozat helyett vásárlási bizonylatot bemutatni.

 

A jótállási nyilatkozat tartalmazza az eladó adatait (név, vezetéknév, cégnév vagy eladó neve, székhely vagy üzlethely) a garancia tartalmát, annak hatályát és feltételeit, a jótállási idő tartamát és a garancia alkalmazásához szükséges adatokat. Ha a jótállási nyilatkozat nem tartalmaz minden részletet, ez nem érvényteleníti a jótállást.

 

A vevőnek vagy a hirdetésben vagy a jótállási nyilatkozaton való feltüntetés esetén az eladó garanciát vállalhat a jogi garanciát meghaladó garanciával, a jótállási feltételek és az érvényességét az eladó a jótállási nyilatkozatban meghatározza.

 

A jótállás nem vonatkozik a szokásos kopásra, mechanikus sérülésekre és hasonlókra.

 

A vásárlási szerződéssel való összhang

 

Az eladott terméknek meg kell felelnie (jogszabályoknak megfelelően) a szükséges minőségi, mennyiségi, mérési vagy súlymérési követelményeknek, hibátlannak kell lennie,és különösen meg kell felelnie a kötelező érvényű műszaki szabványoknak.

 

Ha különös szabályokat kell fenntartani a termék használata során, különösen akkor, ha az utasítások használatát iránymutatás vagy műszaki szabvány szabályozza, az eladó köteles megismertetni ezekkel a vevőt, amennyiben a szabályok általánosan ismertek. Ha az eladó ezt elmulasztja, köteles a vevőt kártalanítani a felmerült kárért.

 

 

 

Panasz és annak alkalmazása

 

Az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek az áru eladásakor (vevő átvételekor) találhatók.

 

Az eltávolítható hiba esetén a vevő jogosult a díjmentes, időben és megfelelő módon eltávolítatni a hibát.

Az eladó köteles késedelem nélkül eltávolítani a hibát. A hiba megszüntetése helyett a vevő kérheti a termék kicserélését, vagy ha a hiba csak a termék egy részre vonatkozik, az alkatrész cserére, és ha az eladónak nem okoz túlzott kiadást a termék árával szemben, vagy a hiba súlyosságával kapcsolatban lehetséges.

A hiba eltávolítása helyett az eladó mindig kicserélheti hibás terméket egy hibátlanra, ha a vevőnek nem okoz komoly nehézséget.

 

 

Ha ez olyan hiba, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza, hogy a terméket megfelelően használják, mint hibás dolgot a vevőnek joga van kicserélni az árucikket (terméket) vagy jogosult a szerződést visszavonni.

Ugyanazok a jogok vonatkoznak a vevőre, ha a hibákat el lehet távolítani de a vevő nem tudja megfelelően használni a terméket a javítás után, vagy ha nagyobb számú hibák jelentkeznek. Más eltávolítható hibák esetén a vevő jogosult az áru (termék) árára vonatkozó megfelelő engedményt követelni.

 

Az eladónak meg kell határoznia, hogy az igény azonnal teljesítésre kerüljön komplikált esetekben legkésőbb a követelés napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben különösen akkor, ha a termék vagy szolgáltatás feltétlenül műszaki értékelése szükséges, legkésőbb a követelés napjától számított 30 napon belül. Miután a felek meghatározzák a panasz kezelésének módját, a panasz azonnal teljesítésre kerül, indokolt esetben a panasz később teljesíthető; Az igény azonban a követelés napjától számított legfeljebb 30 napig tarthat.

 

A panaszkezelés határidejét követően a fogyasztónak joga van visszavonni a szerződést, vagy jogában áll a terméket új termékre lecserélni.Az időtartam a hibákért való felelősségi jog gyakorlása során a panasztételi eljárás megszűnéséig

(a javított termék átadása-kézbesítése, írásbeli kérelem az átvételhez vagy indok az elutasításra) a jótállás időtartamába nem számít bele. Csere esetén az új szavatosság az új termék átvételétől számít.

 

Ha a panaszt vagy az igényt a fogyasztó az első 12 hónapban a vásárlástól megteszi, az eladó csak a szakértői megítélés alapján tagadhatja meg a panaszt; függetlenül a szakmai megítélés eredményétől, a fogyasztó nem fizeti meg a szakmai megítélés költségeit, sem a szakmai megítéléshez kapcsolódó egyéb költségek. Az eladó köteles a fogyasztó részére a panasz elutasításának indokolt szakmai megítélését felmutatni legkésőbb a panasz napjától számított 14 napon belül.

Ha a panaszt vagy az igényt a fogyasztó 12 hónap után a vásárlástól megteszi és az eladó elutasította azt, az eladó köteles a szavatosság igazolásán feltűntetni, mely személynek lesz elküldve a termék szakértői megítélés céljából. Ha a terméket szakértői megítélésre lesz elküldve a kijelölt személynek, a szakmai megítélés költségeit, valamint az összes felmerült költséget a megítéléssel kapcsolatban, függetlenül a szakértői megítélés eredményétől, az eladó fizeti.

Ha a fogyasztó, szakmai megítélés alapján, bizonyítja az eladó felelősségét a hibaért, akkor újra igénybe veheti a panasz követelését. A jótállás időtartama nem számítandó a szakmai megítélés során. Az újból benyújtott panaszt nem lehet elutasítani. Az eladó a panasz újbóli benyújtásának napjától számított 14 napon belül köteles a fogyasztónak a szakmai megítéléshez felmerülő valamennyi költséget megfizetni, valamint minden költséget a megítéléssel kapcsolatban.

 

Az eladó köteles a panasz visszaigazolását a fogyasztónak elküldeni, ha a visszaigazolást nem lehet azonnal kézbesíteni, indokolatlan késedelem nélkül kell átadni, de legkésőbb a panasz igazolásával az igény bejelentést nem kell átadni, ha a fogyasztó más módon bizonyíthatja a panasz végrehajtását.

 

A panasz benyújtása esetén a fogyasztónak a megfelelő szállítási csomagban csomagolt terméket a hiba leírásával együtt kell szállítania és a vásárlási bizonylat másolatával (vagy a jótállási nyilatkozattal, ha kiállították) a bolt címére:

 

Ladislav Farmadin

Zlatomoravecká cesta (katalógusszám nélkül)

949 01 Nitra

e-mail: shop@topgarden.sk

telefon: +421948 282 785

 

 

A vevő értesítést kap a panasz eredményéről közvetlenül a panasz lezárást követően, telefonon, és e-mailben is értesítjük, illetőleg a panaszolt termékkel együtt és a panasztételi protokollal.

 

Az eladó nem veszi át a árut (csomagot), amelyet a vevő fizetési utánvétellel küld vissza. Javasoljuk a csomagot bebiztosítani. A vevő jogosult a hibáért való felelősség gyakorlása során felmerült költségek fedezésére. Közelebbi információkat a szolgáltatási helyekről a vevő kérésére telefonon vagy e-mailben is elküldhetők.

A szerződés visszavonása

A fogyasztó az értesítés kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül, vagy a szerződés megkötésének napjától jogosult a szerződés visszavonására.

 

Az időtartam a szerződés visszavonására megmarad, ha a fogyasztó benyújtja a szerződés visszavonását (postán, e-mailben, űrlap, stb.) az eladónak legkésőbb a határidő utolsó napján.

 

A fogyasztó jogosult a szerződést visszavonni, amely tárgya az áru szállítása, a szerződés lejárási határidő kezdete előtt.

A fogyasztónak a szerződéstől történő visszavonásával a szerződést a kezdetektől törlik.

 

Az eladó köteles átvenni az árut, vagy nem folytatja a szolgáltatást, legkésőbb a visszavonás napjától számított 14 naptári napon belül vissza kell térnie a terméknek a fogyasztóhoz (de nem azt megelőzően, hogy az árukat az eladónak szállítják vagy a fogyasztó más módon bizonyítja) az árukért vagy a fogyasztó által az árukért vagy szolgáltatásokért fizetett szolgáltatásért vagy előlegért fizetett ár, beleértve a fogyasztónak az áruk vagy szolgáltatások megrendeléséhez kapcsolódó terhet (beleértve a postaköltséget, a szállítási költségeket, a szállítást stb.)

 

Az eladó nem köteles többletköltséget fizetni a fogyasztónak, ha a fogyasztó kifejezetten egy másik szállítási módot választott, mint az eladó által kínált legolcsóbb szállítási módszert.

 

Az áru visszaküldésének költségeit a fogyasztó fizeti, ha a termék teljes mértékben megfelel a minőségi követelményeknek, és nem hibás.

 

A szerződéstől való visszavonásra való hajlandóságot (az eladó Fizetés utánvétellel küldött csomagot nem veszi át) a fogyasztó az alábbi címre e-mailben vagy visszavonási űrlapon keresztül küldheti el, és a fogyasztó köteles az árut visszaadni a címre legkésőbb a lemondás napjától számított 14 naptári napon belül

 

Ladislav Farmadin

Zlatomoravecká cesta (katalógusszám nélkül)

949 01 Nitra

e-mail: shop@topgarden.sk

telefon:+421 948 282 785

 

 

Abban az esetben, ha a fogyasztó e-mailben vagy visszavonási űrlapon visszavonja a szerződést az eladónak visszaigazolást kell küldenie az ilyen visszavonás beleegyezésekor.

 

A szerződés visszavonásra indok nélkül vonatkozó törvényi határidőn belül ( Az áruk átvételét követő 14 naptári nap) a fogyasztó jogosult a terméket kipróbálni és megvizsgálni ami a jellemzőinek és funkcionalitásának megismeréséhez szükséges, ellenkező esetben a fogyasztó felelős az áruk értékcsökkenéséért.

 

Az eladó a kifizetett összeget / árat a jogi 14 napos időszakban ugyanazon a fizetési módon visszaadja, amelyet a fogyasztó az termék vagy szolgáltatás megszerzéséért vagy a fogyasztóval kötött megállapodás alapján egyéb fizetési módon.

 

Abban az esetben ha a szerződés visszavonása az első naptól érvényes, a felek visszatérítik vagy helyettesítik egymásnak nyújtott szolgáltatásokat.

 

Amikor a terméket visszaadják csökkentett (akciós) áron, mivel eltérően kezelték a használati utasításoktól, jellemzőitől és funkcionalitásának megismeréséhez eltérő módon kezelik, az eladó jogosult kártérítést követelni a fogyasztóval szemben az így okozott kár megtérítése.

 

Hacsak az eladó és a fogyasztó másképpen nem ért egyet, a fogyasztó nem vonhatja vissza a szerződést, amelyre a következő tárgyak vonatkoznak:

a)      olyan szolgáltatás nyújtása, ahol a szolgáltatás nyújtása a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták őt a beleegyezését kifejezve elveszíti a szerződés visszavonási jogot, és ha a szolgáltatás teljes mértékben nyújtott.

b)      áru eladása vagy szolgáltatásnyújtás, amelynek ára függ a pénzpiaci árak mozgásától, amelyet az eladó nem tud befolyásolni, és amely az elállási időszak lejártával is előfordulhat

c)                  a fogyasztó egyedi igényei szerint gyártott áru eladása, egyéni fogyasztási cikkek vagy kifejezetten egy fogyasztóra szánt termék

d)                 olyan áru eladása, amelynek a minősége gyorsan romlik vagy  gyors romlásnak van kitéve.

e)                  olyan védőcsomagolásba tartozó áru eladása, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak, és amelyek védőcsomagolása sérült a szállítás után

f)                  olyan áru eladása, amelyek természetüknél fogva elválaszthatatlanul keverednek a szállítást követő más termékkel

g)                 az alkoholtartalmú italok eladása, amelynek árát a szerződés megkötésekor állapították meg a kézbesítés leghamarabb 30 nap elteltével történhet, és az ár attól függ, hogy a piaci árak mennyiben mozognak, amelyeket az eladó nem tud befolyásolni.

h)                 sürgős javítást vagy karbantartás esetén, amelyet a fogyasztó kifejezetten kért az eladótól

i)                   ez nem vonatkozik azokra a szolgáltatási szerződésekre és egyéb szerződésekre, amelynek egyéb tárgyak javításával vagy karbantartásával kapcsolatosak, vagy pótalkatrészek értékesítése

j)                   ha a szerződés a fogyasztó látogatása során az eladónál volt megkötve, és a fogyasztó ezeket a szolgáltatásokat vagy termékeket nem előre rendelte,

k)                 hangfelvételek, képfelvételek, hang-képfelvételek eladása,

l)                   védőcsomagban forgalmazott könyvek vagy számítógépes szoftverek, ha a fogyasztó kicsomagolta

m)               folyóiratok értékesítése, kivéve előfizetési megállapodások szerződés szerinti értékesítést és az előfizetési könyvek értékesítését, amelyeket nem védőcsomagolásban mellékeltek

n)                 Szálláshelyi szolgáltatások nyújtása nem szállás célokra, árufuvarozás, autók kölcsönzése

  • o)                 a vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtása vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, amelyek mellett az eladó vállalja az ilyen szolgáltatásokat a megállapodás szerinti időben vagy a megállapított határidőn belül,

p)                 elektronikus médiatartalomtól eltérő elektronikus tartalom biztosítása

q)                 amikor a szolgálat/áru nyújtás a fogyasztó kifejezett hozzájárulásával volt kezdeményezve, és a fogyasztó bejelentette, hogy megfelelően tájékozták, hogy az ilyen hozzájárulás megadásával elveszíti a szerződéstől való visszavonás (elállási) jogot.

 

Szerződés visszavonása – Lemondás

A megrendelőnek jogában áll törölni a megrendelést, amíg az árut kézbesítették, e-mailben vagy telefonon történik a lemondás. Ezt a megrendelést töröljük és megszüntetjük.

 

A megrendelés visszavonásakor meg kell adnia a nevét, az e-mail címét, a rendelési számát és a megrendelt áru leírását.

 

Lemondás esetén a lemondással kapcsolatos büntetések vagy egyéb díjak nem kerülnek kiszámlázásra.

 

Az eladó a megvásárolt vételárat vagy a megvásárolt vételár egy részét a vevőnek 7 naptári napon belül készpénz nélküli átutalással visszaküldi a vevő bank számlájára, hacsak másként nem állapodnak meg.

Személyre szabott termék – egyedi termék

A fogyasztónak lehetősége van arra, hogy rendeljen személyre szabott terméket . A szerződő felek számára a következő jogokat és kötelezettségeket kell teljesíteni:

 

- a jótállási idő 24 hónap, és a termék átvételétől kezdve számítják,

- a Vállalkozó (Eladó) felelős a hibákért, amelyek Vevő (Fogyasztók) az átvételnél a terméken találhat, valamint a hibákért, amelyek a termék szavatossági ideje alatt történő átvétel követően jelentkeznek; szintén felelős azért, hogy az árucikk olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket az ügyfél a szerződésben meghatároz,

- A gyártó felelős a hibákért, amelyek a termék forgalomba hozatalakor merülnek fel, vagy az ügyfélnek átadott utasításainak nem felel meg hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

- a gyártó köteles a vevő részére garanciaszövegben feltüntetni a garanciaidőt,

- javítható hiba esetén az Ügyfél jogosult a hiba szabad eltávolítására, és a Vállalkozó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani

- A hiba, amelyet nem lehet megjavítani, és megakadályozza, hogy az árut megfelelően használják nem hibás elemként, az ügyfélnek jogában áll a szerződést megszüntetni

- a szerződés megszüntetésének joga a javítható hibákra is vonatkozik, ha a javításokat vagy hibákat nem lehet megfelelően eltávolítani és újból előfordulhatnak többes számban.

- nem eltávolítható hiba esetén, amely nem akadályozza meg az áru rendes használatát a megrendelésnek megfelelően, az ügyfél jogosult megfelelő nagyságú árengedményre.

 

 

Személyes adatok védelme

 

A vevő köteles olyan személyazonosításra alkalmas adatokat szolgáltatni, amelyek igazak, teljesek, megfelelnek a valóságnak és pontosak, valamint a személyes adatok bármiféle változása esetén, (késedelem nélkül, ha ez döntő a megrendelés teljesítéséhez) e-mailben vagy írásban, vagy kérjük ezeket az adatokat módosítani a weblapon keresztül.

 

Az ügyféladatok a Szlovák törvény 122/2013 számú, néven:  a személyes adatok védelméről szerint kerül feldolgozásra. konkrétan § 10 paragrafus 3 rész. cikk b) amennyiben az üzemeltető jogosult az érintett személy hozzájárulása nélkül feldolgozni a személyes adatokat (természetes személy - lakosság), amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik félként jár el.

 

Az üzemeltető dolgozza fel a személyes adatokat a feldolgozás szándékolt céljának eléréséhez szükséges mértékben és módon.

 

Az információs rendszerben feldolgozott személyes adatok:

• név

• Vezetéknév

• postai cím

• e-mail

• telefon

 

A vevő (természetes személy - lakosság, fogyasztó) bármikor, írásbeli kérelem alapján megkövetelheti az üzemeltetőtől, hogy személyes adatait a kezelő információs rendszeréről törölje ki, amelyeknek a feldolgozási célja megszűnt.

Az Üzemeltető a személyes adatok védelméről szóló törvény 29. §-ával összefüggésben köteles eljárni a vevő személyes adatainak felszámolása esetén a 17. § alapján. A vevő jogosult továbbá a személyes adatok védelméről szóló törvény 28. §-a szerinti egyéb jogok fentartására. A vevő személyes adatait az üzemeltető nem értékesíti (adja át) más személynek, kivéve azokat a külső fuvarozókat, akiknek a személyes adatait a megbízás teljesítése érdekében adják át, vagyis az áruk a vevő átadását segítik.

 

A Vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy az Eladó megfelelő módon, érthetően és hibátlanul közölte vele a Megrendelésben megadott információkat. § 15 par. 1. §-a

 

Az aláírt szerződést archiválják és elérhető a vevő számára. A vásárlók bármikor megtekinthetik személyes adataikat a shop.topgarden.sk weboldalon történő bejelentkezéssel a "https://shop.topgarden.sk/login.php" címen.

 

A Szlovák Köztársaság Személyi Adatvédelmi Hatósága által rendelt nyilvántartási szám: 201413861, az információs rendszer RENDELÉSI rendszer számára.

Adatvédelem (személyes adatok) a GDPR szerint. (General Data Protection Regulation - GDPR)

 

Az Ön személyes adatait a megrendelés érdekében feldolgozzuk: adó okmányt készítünk, kapcsolatba lépünk a megrendelővel a megrendeléssel kapcsolatban, és a szerződés teljesítésével.

a)      A személyes adatok feldolgozása / név, vezetéknév, cím, utca, irányítószám, város / külön jogszabály vagy

nemzetközi szerződés alapján kötelező, amelyre a Szlovák Köztársaság köteles

Különösen a  222/2004 Szlovák törvény amely az ÁFA-ról szól.

b / A szerződés teljesítéséhez személyi adatok (e-mail, telefonszám) szükségesek.

 

A személyes adatok címzettje az eladó könyvelő társasága és futár.

 

Az Ön személyes adatait az eshop-ügyintézésnél archiváljuk, amikor a megrendelését elküldi.

Az ön kérésére törölhetjük őket. E-mail cím a személyes adatok törléséhez: shop@topgarden.sk

 

Felügyeleti hatóság

Az eladónak a fogyasztókkal szembeni kötelezettségeinek felügyelete a Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés, nevezetesen a Nitrai Járás SOI Felügyelőségének munkahelye, utca Staničná 9, P. O. Box 49 / A, 950 50 Nyitra 1

Műszaki Termékellenőrzési és Fogyasztóvédelmi Főosztály és Jogi Osztály, tel. sz. : +42137/7720 001, +42137/7720 034, fax. : +42137/7720 024.

 

A panaszok és panaszok benyújtására vonatkozó web oldal:

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

Záró rendelkezések

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a https://shop.topgarden.sk/ oldalon találhatók azon a napon, amikor a megrendelést a vevő elküldi, a vevő feltétel nélkül elfogadja azokat, ezt megrendelés elküldése előtt, kattintással is megerősít.

 

Az üzemeltető fenntartja a jogot a feltételek megváltoztatására.

 

Ezek a Általános Szerződési Feltételek 2015. január 8-án lépnek hatályba.

Ezeket az üzleti feltételeket az SOS – fogyasztóvédelemmel voltak konzultálva (www.ochrana-spotrebitela.sk) SOS a www.obchodne-podmienky.sk weboldal üzemeltetője

 

Ezt megerősíti az SOS-tól kiadott bizonyítvány és a SOS logója.

 

A jelen feltételekkel kapcsolatos bizonytalanság esetén az SOS-nál kapcsolatba léphet az info@obchodne-podmienky.sk címen

 

A szerzői jogokat az SOS - fogyasztóvédelem fenntartja és végzi.

Üzletszabályzat érvényessége: 2017.1.1. - letöltés 180 kB .PDF)