e-shop - topgarden - záhradné centrum Nitra

Travní směsi na zakládání nových trávníků, parků, hřišť, zatravňování sadů nebo na dosev a opravu trávníků.

Travní směsi

Parková trávna zmes Super 2 kg
Parková trávna zmes Super 2 kg
620 Kč Skladem
Parková trávna zmes Super Trávna zmes na dosievanie menej náročných plôch, ako sú sídliskové trávniky. Využíva sa aj na zatrávňovanie sadov a vinohradov. Rýchlo vytvára únosnú mačinu a znáša stredne intenzívne zatienenie. Potrebuje primeranú výživu a údržbu kosením. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej. Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Golf 10 kg
Ihrisková trávna zmes Golf 10 kg
3 190 Kč do 3 dnů
Ihrisková trávna zmes Golf Trávna zmes na zakladanie kvalitných kosených trávnikov určených pre zaťažovanie šliapaním. Vyžaduje pravidelnú intenzívnu údržbu, najlepšie vretenovou kosačkou a kosením na výšku 25 mm. Zloženie: miešanka odrôd lipnice lúčnej, kostravy červenej krátkovýbežkatej, mätonohu trváceho a psinčeka tenučkého. Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Golf 2 kg
Ihrisková trávna zmes Golf 2 kg
776 Kč Skladem
Ihrisková trávna zmes Golf Trávna zmes na zakladanie kvalitných kosených trávnikov určených pre zaťažovanie šliapaním. Vyžaduje pravidelnú intenzívnu údržbu, najlepšie vretenovou kosačkou a kosením na výšku 25 mm. Zloženie: miešanka odrôd lipnice lúčnej, kostravy červenej krátkovýbežkatej, mätonohu trváceho a psinčeka tenučkého. Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Liga 10 kg
Ihrisková trávna zmes Liga 10 kg
2 905 Kč do 3 dnů
Ihrisková trávna zmes Liga Trávna zmes na zakladanie trávnikov zaťažovaných šliapaním a loptovými hrami. Takýto trávnik vyžaduje intenzívnu výživu a pravidelné kosenie. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky lúčnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Liga 2 kg
Ihrisková trávna zmes Liga 2 kg
724 Kč Skladem
Ihrisková trávna zmes Liga Trávna zmes na zakladanie trávnikov zaťažovaných šliapaním a loptovými hrami. Takýto trávnik vyžaduje intenzívnu výživu a pravidelné kosenie. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky lúčnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Tango 10 kg
Ihrisková trávna zmes Tango 10 kg
2 905 Kč do 3 dnů
Ihrisková trávna zmes Tango Trávne semeno na zatrávňovanie hospodárskych dvorov, obecných ihrísk, zošliapávaných plôch na sídliskách a iných priestranstiev s menej intenzívnou údržbou. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky obyčajnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Tango 2 kg
Ihrisková trávna zmes Tango 2 kg
698 Kč Skladem
Ihrisková trávna zmes Tango Trávne semeno na zatrávňovanie hospodárskych dvorov, obecných ihrísk, zošliapávaných plôch na sídliskách a iných priestranstiev s menej intenzívnou údržbou. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky obyčajnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková trávna zmes Midi 10 kg
Parková trávna zmes Midi 10 kg
3 320 Kč do 3 dnů
Parková trávna zmes Midi Trávne osivo tvorí malé prírastky hmoty a vytvára veľmi pekný, nízky a kompaktný trávnik, ktorý znáša aj mierne zaťaženie. Trávna zmes je najčastejšie využívaná pri zakladaní nových trávnikov v rodinných záhradách a na verejných priestranstvách. Veľmi dobre sa osvedčila aj pri zatrávňovaní sadov pre jej nízke prírastky. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy ovčej, kostravy červenej krátkovýbežkatej Balenia: 0,5 kg 2 kg 10 kg
Parková trávna zmes Midi 2 kg
Parková trávna zmes Midi 2 kg
802 Kč do 3 dnů
Parková trávna zmes Midi Trávne osivo tvorí malé prírastky hmoty a vytvára veľmi pekný, nízky a kompaktný trávnik, ktorý znáša aj mierne zaťaženie. Trávna zmes je najčastejšie využívaná pri zakladaní nových trávnikov v rodinných záhradách a na verejných priestranstvách. Veľmi dobre sa osvedčila aj pri zatrávňovaní sadov pre jej nízke prírastky. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy ovčej, kostravy červenej krátkovýbežkatej Balenia: 0,5 kg 2 kg 10 kg
Parková trávna zmes Super 10 kg
Parková trávna zmes Super 10 kg
2 801 Kč do 3 dnů
Parková trávna zmes Super Trávna zmes na dosievanie menej náročných plôch, ako sú sídliskové trávniky. Využíva sa aj na zatrávňovanie sadov a vinohradov. Rýchlo vytvára únosnú mačinu a znáša stredne intenzívne zatienenie. Potrebuje primeranú výživu a údržbu kosením. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej. Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková trávna zmes Renova 10 kg
Parková trávna zmes Renova 10 kg
2 931 Kč do 3 dnů
Parková trávna zmes Renova Trávne osivo pre dosev a opravy poškodených trávnikov hrubšej textúry. Trávna zmes má silnú konkurenčnú schopnosť, veľmi rýchlo vytvára zapojený porast a potláča buriny. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho kostravy červenej, lipnice lúčnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková trávna zmes Renova 2 kg
Parková trávna zmes Renova 2 kg
750 Kč Skladem
Parková trávna zmes Renova Trávne osivo pre dosev a opravy poškodených trávnikov hrubšej textúry. Trávna zmes má silnú konkurenčnú schopnosť, veľmi rýchlo vytvára zapojený porast a potláča buriny. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho kostravy červenej, lipnice lúčnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková travní směs Renova
Parková travní směs Renova
179 Kč do 3 dnů
Parková travní směs Renova Travní osivo pro dosev a opravy poškozených trávníků hrubší textury. Travní směs má silnou konkurenční schopnost, velmi rychle vytváří zapojený porost a potlačuje plevele. složení: směs odrůd jílku vytrvalého kostřavy červené, lipnice luční balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková travní směs Super
Parková travní směs Super
179 Kč Skladem
Parková travní směs Super Travní směs na dosévání méně náročných ploch, jako jsou sídlištní trávníky. Využívá se i na zatravňování sadů a vinic. Rychle vytváří únosnou drn a snáší středně intenzivní zastínění. Potřebuje přiměřenou výživu a údržbu sekáním. složení: směs odrůd jílku vytrvalého, kostřavy červené výběžkatými. balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková travní směs Midi
Parková travní směs Midi
205 Kč Skladem
Parková travní směs Midi Travní osivo tvoří malé přírůstky hmoty a vytváří velmi pěkný, nízký a kompaktní trávník, který snáší i mírně zatížení. Travní směs je nejčastěji využívána při zakládání nových trávníků v rodinných zahradách a na veřejných prostranstvích. Velmi dobře se osvědčila i při zatravňování sadů pro její nízké přírůstky. složení: směs odrůd jílku vytrvalého, kostřavy ovčí, kostřavy červené balení: 0,5 kg 2 kg 10 kg
Hřištní travní směs Tango
Hřištní travní směs Tango
179 Kč Skladem
Hřištní travní směs Tango Travní semeno na zatravňování hospodářských dvorů, obecních hřišť, sešlapávání ploch na sídlištích a jiných prostranství s méně intenzivní údržbou. složení: směs odrůd jílku vytrvalého, kostřavy červené, lipnice luční, hřebínku obyčejného balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Hřištní travní směs Liga
Hřištní travní směs Liga
179 Kč Skladem
Hřištní travní směs Liga Travní směs na zakládání trávníků zatěžovaných šlapáním a míčovými hrami. Takový trávník vyžaduje intenzivní výživu a pravidelné sekání. složení: směs odrůd jílku vytrvalého, kostřavy červené, lipnice luční, hřebínku lučního balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Hřištní travní směs Golf
Hřištní travní směs Golf
205 Kč Skladem
Hřištní travní směs Golf Travní směs na zakládání kvalitních sečených trávníků určených pro zatěžování šlapáním. Vyžaduje pravidelnou intenzivní údržbu, nejlépe vřetenovou sekačkou a sekáním na výšku 25 mm. složení: míšenka odrůd lipnice luční, kostřavy červené krátce výběžkaté, jílku vytrvalého a psinečka tenoučkého. balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2