e-shop - topgarden - záhradné centrum Nitra

Travní směsi na zakládání nových trávníků, parků, hřišť, zatravňování sadů nebo na dosev a opravu trávníků.

Travní směsi

Parková trávna zmes Super 2 kg

Parková trávna zmes Super 2 kg

Cena: 396 Kč skladem

Parková trávna zmes Super Trávna zmes na dosievanie menej náročných plôch, ako sú sídliskové trávniky. Využíva sa aj na zatrávňovanie sadov a vinohradov. Rýchlo vytvára únosnú mačinu a znáša stredne intenzívne zatienenie. Potrebuje primeranú výživu a údržbu kosením. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej. Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Golf 10 kg

Ihrisková trávna zmes Golf 10 kg

Cena: 2 089 Kč do 3 dnů

Ihrisková trávna zmes Golf Trávna zmes na zakladanie kvalitných kosených trávnikov určených pre zaťažovanie šliapaním. Vyžaduje pravidelnú intenzívnu údržbu, najlepšie vretenovou kosačkou a kosením na výšku 25 mm. Zloženie: miešanka odrôd lipnice lúčnej, kostravy červenej krátkovýbežkatej, mätonohu trváceho a psinčeka tenučkého. Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Golf 2 kg

Ihrisková trávna zmes Golf 2 kg

Cena: 529 Kč skladem

Ihrisková trávna zmes Golf Trávna zmes na zakladanie kvalitných kosených trávnikov určených pre zaťažovanie šliapaním. Vyžaduje pravidelnú intenzívnu údržbu, najlepšie vretenovou kosačkou a kosením na výšku 25 mm. Zloženie: miešanka odrôd lipnice lúčnej, kostravy červenej krátkovýbežkatej, mätonohu trváceho a psinčeka tenučkého. Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Liga 10 kg

Ihrisková trávna zmes Liga 10 kg

Cena: 1 791 Kč do 3 dnů

Ihrisková trávna zmes Liga Trávna zmes na zakladanie trávnikov zaťažovaných šliapaním a loptovými hrami. Takýto trávnik vyžaduje intenzívnu výživu a pravidelné kosenie. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky lúčnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Liga 2 kg

Ihrisková trávna zmes Liga 2 kg

Cena: 448 Kč skladem

Ihrisková trávna zmes Liga Trávna zmes na zakladanie trávnikov zaťažovaných šliapaním a loptovými hrami. Takýto trávnik vyžaduje intenzívnu výživu a pravidelné kosenie. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky lúčnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Tango 10 kg

Ihrisková trávna zmes Tango 10 kg

Cena: 1 750 Kč do 3 dnů

Ihrisková trávna zmes Tango Trávne semeno na zatrávňovanie hospodárskych dvorov, obecných ihrísk, zošliapávaných plôch na sídliskách a iných priestranstiev s menej intenzívnou údržbou. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky obyčajnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Ihrisková trávna zmes Tango 2 kg

Ihrisková trávna zmes Tango 2 kg

Cena: 456 Kč skladem

Ihrisková trávna zmes Tango Trávne semeno na zatrávňovanie hospodárskych dvorov, obecných ihrísk, zošliapávaných plôch na sídliskách a iných priestranstiev s menej intenzívnou údržbou. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej, lipnice lúčnej, hrebienky obyčajnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková trávna zmes Midi 10 kg

Parková trávna zmes Midi 10 kg

Cena: 2 089 Kč do 3 dnů

Parková trávna zmes Midi Trávne osivo tvorí malé prírastky hmoty a vytvára veľmi pekný, nízky a kompaktný trávnik, ktorý znáša aj mierne zaťaženie. Trávna zmes je najčastejšie využívaná pri zakladaní nových trávnikov v rodinných záhradách a na verejných priestranstvách. Veľmi dobre sa osvedčila aj pri zatrávňovaní sadov pre jej nízke prírastky. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy ovčej, kostravy červenej krátkovýbežkatej Balenia: 0,5 kg 2 kg 10 kg
Parková trávna zmes Midi 2 kg

Parková trávna zmes Midi 2 kg

Cena: 529 Kč skladem

Parková trávna zmes Midi Trávne osivo tvorí malé prírastky hmoty a vytvára veľmi pekný, nízky a kompaktný trávnik, ktorý znáša aj mierne zaťaženie. Trávna zmes je najčastejšie využívaná pri zakladaní nových trávnikov v rodinných záhradách a na verejných priestranstvách. Veľmi dobre sa osvedčila aj pri zatrávňovaní sadov pre jej nízke prírastky. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy ovčej, kostravy červenej krátkovýbežkatej Balenia: 0,5 kg 2 kg 10 kg
Parková trávna zmes Super 10 kg

Parková trávna zmes Super 10 kg

Cena: 1 981 Kč do 3 dnů

Parková trávna zmes Super Trávna zmes na dosievanie menej náročných plôch, ako sú sídliskové trávniky. Využíva sa aj na zatrávňovanie sadov a vinohradov. Rýchlo vytvára únosnú mačinu a znáša stredne intenzívne zatienenie. Potrebuje primeranú výživu a údržbu kosením. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho, kostravy červenej výbežkatej. Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková trávna zmes Renova 10 kg

Parková trávna zmes Renova 10 kg

Cena: 1 791 Kč do 3 dnů

Parková trávna zmes Renova Trávne osivo pre dosev a opravy poškodených trávnikov hrubšej textúry. Trávna zmes má silnú konkurenčnú schopnosť, veľmi rýchlo vytvára zapojený porast a potláča buriny. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho kostravy červenej, lipnice lúčnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková trávna zmes Renova 2 kg

Parková trávna zmes Renova 2 kg

Cena: 477 Kč skladem

Parková trávna zmes Renova Trávne osivo pre dosev a opravy poškodených trávnikov hrubšej textúry. Trávna zmes má silnú konkurenčnú schopnosť, veľmi rýchlo vytvára zapojený porast a potláča buriny. Zloženie: zmes odrôd mätonohu trváceho kostravy červenej, lipnice lúčnej Balenia: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková travní směs Renova

Parková travní směs Renova

Cena: 133 Kč skladem

Parková travní směs Renova Travní osivo pro dosev a opravy poškozených trávníků hrubší textury. Travní směs má silnou konkurenční schopnost, velmi rychle vytváří zapojený porost a potlačuje plevele. složení: směs odrůd jílku vytrvalého kostřavy červené, lipnice luční balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková travní směs Super

Parková travní směs Super

Cena: 114 Kč skladem

Parková travní směs Super Travní směs na dosévání méně náročných ploch, jako jsou sídlištní trávníky. Využívá se i na zatravňování sadů a vinic. Rychle vytváří únosnou drn a snáší středně intenzivní zastínění. Potřebuje přiměřenou výživu a údržbu sekáním. složení: směs odrůd jílku vytrvalého, kostřavy červené výběžkatými. balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Parková travní směs Midi

Parková travní směs Midi

Cena: 144 Kč skladem

Parková travní směs Midi Travní osivo tvoří malé přírůstky hmoty a vytváří velmi pěkný, nízký a kompaktní trávník, který snáší i mírně zatížení. Travní směs je nejčastěji využívána při zakládání nových trávníků v rodinných zahradách a na veřejných prostranstvích. Velmi dobře se osvědčila i při zatravňování sadů pro její nízké přírůstky. složení: směs odrůd jílku vytrvalého, kostřavy ovčí, kostřavy červené balení: 0,5 kg 2 kg 10 kg
Hřištní travní směs Tango

Hřištní travní směs Tango

Cena: 125 Kč skladem

Hřištní travní směs Tango Travní semeno na zatravňování hospodářských dvorů, obecních hřišť, sešlapávání ploch na sídlištích a jiných prostranství s méně intenzivní údržbou. složení: směs odrůd jílku vytrvalého, kostřavy červené, lipnice luční, hřebínku obyčejného balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Hřištní travní směs Liga

Hřištní travní směs Liga

Cena: 133 Kč skladem

Hřištní travní směs Liga Travní směs na zakládání trávníků zatěžovaných šlapáním a míčovými hrami. Takový trávník vyžaduje intenzivní výživu a pravidelné sekání. složení: směs odrůd jílku vytrvalého, kostřavy červené, lipnice luční, hřebínku lučního balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2
Hřištní travní směs Golf

Hřištní travní směs Golf

Cena: 144 Kč skladem

Hřištní travní směs Golf Travní směs na zakládání kvalitních sečených trávníků určených pro zatěžování šlapáním. Vyžaduje pravidelnou intenzivní údržbu, nejlépe vřetenovou sekačkou a sekáním na výšku 25 mm. složení: míšenka odrůd lipnice luční, kostřavy červené krátce výběžkaté, jílku vytrvalého a psinečka tenoučkého. balení: 0,5 kg - 20 m2 2 kg - 80 m2 10 kg - 400 m2